Po úspěšném přihlášení se vám zobrazí zhruba tato obrazovka:
(pokud máte pouze proporcionální písmo, moc rozumní z toho nebudete :)

                 __________
                 ______   _____  __ __  _______ __ __  _____
                  |    |  _/|  _  |  |  ||_    _||  |  ||  ___|
                  |    |   |     /|  |  |  |  |  |  |  ||___  |
                 / ______  /|__|__|_____|  |__|  |_____||_____|
                 /      /
                                 BRUTUS MUD

                            Based on CircleMUD 3.0,
                            Created by Jeremy Elson

                      A derivative of DikuMUD (GAMMA 0.0)
                                  Created by
                     Hans Henrik Staerfeldt, Katja Nyboe,
               Tom Madsen, Michael Seifert, and Sebastian Hammer

                    Heavily modified by Angela & Andy


volba jména a hesla

Hned po úvodní obrazovce se vám vypíše následující věta:

  By what name do you wish to be known?


Doporučuji mít jméno předem vymyšlené, neboť po chvíli váhání vás systém automaticky odpojí.

2 základní rady při volbě jména:
  * snažte se vymyslet nějaké pokud možno originální jméno
  * vaše jméno by nemělo být nějakým způsobem vulgární či urážlivé

Pokud jste zvolili jméno, mohou nastat 3 případy.

  Invalid name, please try another.


V tomto případě jste zvolili jméno, které buď obsahuje nepovolené znaky, koliduje s některým již existujícím jménem nebo se nachází v tzv. blacklistu, kam patří zakázaná jména.

  Password:


Pokud se vám vypíše toto, je zvolené jméno již používané nějakým hráčem.

  IMPORTANT: Your character's name must be authorized by immortals.
  Without authorization, you won't be able to advance above level 5
  or use global communication channels.
  Did I get that right, [jméno] (Y/N)?


Tato možnost se objeví pří volbě dosud nepoužívaného jména. Při zakládání postavy byste měli vidět právě toto. Pokud potvrdíte Y, vzápětí se vypíše následující text:

  New character.
  Now you must enter a password for your character.
  Give me a password for [jméno]:


Myslím, že není potřeba dodávat něco dalšího. Snad jen, že heslo může být veskrze libovolná posloupnost znaků. Nicméně by správné heslo mělo mít alespoň 4 znaky a nemělo by být stejné jako jméno.

Po zadání hesla vás systém ještě požádá o potvrzení nového hesla.

výběr postavy

Před samotným výběrem postavy je ještě potřeba zadat svůj e-mail.
Na obrazovce uvidíte toto:

  For playing this MUD, you should enter your e-mail adress.
  This adress isn't public, it is only for Implementors to contact
  you in case of some problems with the mud or your character.
  If you don't want write e-mail, so write 'none', but
  you WILL NOT be able go over level 10!
  If you specify a nonexistant e-mail, you may find
  your character deleted without knowing why, as the reason
  would be sent by email.
     Implementors
  Our e-mails:
               angela@brutus.troja.mff.cuni.cz
               andy@brutus.troja.mff.cuni.cz

  Your email:


A nyní již k samotnému výběru postavy.

Nejprve si hráč volí pro svojí postavu pohlaví. Ve světě BrutusMUDu nemá pohlaví vliv na jakékoliv dovednosti či vlastnosti pohlaví. Jediný případ, kdy se může hodit volba opačného pohlaví (pokud opomenu role play) je, že existuje v tomto světě vybavení, které je pouze pro jedno pohlaví.

  What is your sex (M/F)?


Až uvidíte tento řádek, tak si vyberte M (male - muž) nebo F (female - žena).

Dalším krokem při volbě postavy je výběr rasy. K mání je 13 ras. Human, Elf, Dwarf, Hobbit, Orc, Minotaur, Faerie, Troll, Gnome, Goblin, Ogre, Pixie a Dryada. Přirozeně má každá z ras určité výhody a nevýhody. Po výběru některé z ras se vám zobrazí souhrnné informace o dané rase. Pro vysvětlení všech parametrů vezmeme jako ukázku rasu Human.

  Summary - Human

  Base Attributes:
  Strength    : Average             Dexterity   : Average
  Inteligence : Average             Constitution: Average
  Wisdom      : Average             Charisma    : Average

  Extended attributes:
  Spellcasting     : Average               Lifeforce Recovery: Average
  Combat damage    : Average               Carrying ability  : Average
  Evasive bonus    : Average               Dodge bonus       : Average
  Learning speed   : Ultimate              Mana regen rate   : Average
  HP regen rate    : Average               Move regen rate   : Average

  Special affects: Gains more experience, loses less

                 Male             Female
  Height:    160 - 200         150 - 180
  Weight:   1200 - 1800        1000 - 1600

  See also: "RACE SUMMARY"

  Press R to redisplay race summary,
  Press Y to pick this race,
  Press N to return to race selection,
  Press H to display help to those stats
  Your choice <R/Y/N/H>:


Záčněme základními atributy.
Strength ovlivňuje nosnost a sílu útoků postavy. Částečně také šanci, že postava trefí svého nepřítele.
Inteligence má vliv na množství many, což se přirozeně týká především kouzelníků. Také ovlivňuje šanci, že postava trefí svého nepřítele.
Wisdom má též vliv na množství many, ovšem tentokrát se to týká především kleriků. Wisdom je však nejvíce důležitá tím, že ovlivňuje počet získaných practice pointů při postupu na vyšší level. Za practice pointy si postava "kupuje" dovednosti. A překvapivě ovlivňuje i Wisdom šanci, že postava trefí svého nepřítele.
Dexterity má vliv na obranné číslo postavy a určuje výši bodů pohybu (move pointů). Navíc má velký vliv na šanci uhnout ráně nepřítele.
Constitution ovlivňuje u všech povolání počet životů.
Charisma má vliv na sílu kouzel a taktéž s vyšší Charismou se vám bude lépe dařit při obchodování.


A teď je čas na další atributy postavy.
Spellcasting má vliv na šanci, že se postavě povede kouzlo.
Lifeforce recovery má vliv na zotavení se z čerpání životních sil. Týká se to především Sorcererů a jejich skillu mana channel. Ovšem má to vliv i pro ostatni povolání, pokud úplně vyčerpají své magické síly.
Mana regeneration určuje, jakou rychlostí se postavě obnovuje mana.
Hit regeneration určuje, jakou rychlostí se postavě léčí ztracené životy.
Move regeneration určuje, jakou rychlostí se postavě obnovují body pohybu.
Combat damage ovlivňuje bonusy do síly útoků postavy.
Evasive bonus má vliv na obranné číslo a hlavně na šanci uhnout ráně nepřítele.
Carrying ability ovlivňuje nosnost postavy.
Height dává rozsah minimální a maximální výšky rasy v cm, ale ve hře nemá přílišný vliv.
Weight dává rozsah minimální a maximální váhy rasy v uncích. Velká váha může přivodit spoustu nepříjemností, pokud těžká postava umře na těžko přístupném místě a nenajde se nikdo dost silný na to, aby tělo odnesl do bezpečí.
Learn speed má velký vliv na rychlost, jakou se postava učí své dovednosti.
Dodge bonus silně ovlivňuje šanci uhnout ráně nepřítele, pokud umí postava dovednost dodge.


Každá rasa má ještě určité speciální atributy, které jsou pevně určené rasou a nelze je nijak ovlivnit.


Posledním krokem při volbě postavy je volba povolání.

  Select a class:           Possible specializations
    [C]leric                  Priest    Druid       Monk
    [T]hief                  Assassin  Rogue    Nightblade
    [W]arrior                Fighter   Shaolin   Swordsman
    [M]agic-user             Psionic Necromancer Sorcerer

  Class:


Na BrutusMUDu jsou 4 základní povolání, ze kterých si můžete vybrat. Každé základní povolání se na levelu 31 dělí do 3 specializací, které jsou u daného povolání uvedené, jak je vidět výše.

Pokud jste již zvolili i povolání, objeví se tento řádek:

  Press enter to roll your stats.


Po zmáčknutí Enteru se vám náhodně vygenerují vaše základní atributy ovlivněné volbou povolání. Což může vypadat například takto:

  Str: [17/0] Int: [14] Wis: [15] Dex: [16] Con: [17] Cha: [11]
  Height: 188 cm         Weight:   1430 ounces

  Keep these stats? (y/N)


Pokud vám vygenerované staty nevyhovují, můžete zkusit nechat vygenerovat jiné, limitováni jste 20ti pokusy. Pokud se vám ani po dvaceti pokusech nebudou vaše atributy líbit, systém vaší volbu postavy zruší. V případě, že vám budou atributy vyhovovat, dostanete se do základního menu hry.

  *** PRESS RETURN:

  Welcome to BRUTUSMUD!


  0) Exit from BRUTUSMUD.
  1) Enter the game.
  2) Enter description.
  3) Read the background story.
  4) Change password.
  5) Delete this character.
  6) Change e-mail adress.
  7) Change page length.
  8) Delete aliases.

     Make your choice:


Volby nemá význam nějak dále vysvětlovat. Nejčastěji použivané jsou bezesporu volby 1 a 0. Zajímavá je volba 2, kdy si můžete napsat svůj vlastní popis postavy, který uvidí ostatní hráči, pokud se na vaší postavu podívají. Tento popis je limitován cca dvaceti řádky.

Nyní je vaše postava vybrána, takže hodně štěstí ve hře.

Jak hrát

Hlavním pravidlem při hraní je dodržování pravidel. Pamatujte, že neznalost neomlouvá, takže nemusíte vůbec číst pravidla (která jsou ostatně zmíněna výše), ale samozřejmě riskujete případný trest za porušení těchto pravidel.
Na druhou stranu tyto pravidla jsou pro vetsinu slusnych lidi samozrejma, a ani je nenapadne je porusovat, ale musi existovat kvuli tem, kteri se snazi ze vseho vytezit maximum, at to stoji co to stoji.
Co se týká samotného hraní, tak vězte, že BrutusMUD se snaží podporovat spolupráci hráčů. Proto doporučuji použít příkaz help group. Snažte si hru co nejvíce užít, ale přitom jednejte ohleduplně vůči ostatním hráčům, pamatujte, že nejste na MUDu sami (i když občas se vám to může poštěstit).
co je dobré sledovat

Nejdůležitější je sledovat své nejzákladnější statistiky mezi které patří počet životů, many a bodů pohybu. Přirozeně, že u válečníků a zlodějů odpadá potřeba sledovat manu. Již, když se poprvé příhlásíte na BrutusMUD, budete mít tyto údaje v řádku označovaném jako "prompt". V úvodu vypadá cca takto:

18/18H 75/75M 40/40V G:5000 Needed: 1500 >


Tento řádek se vám zobrazí po každé vaší akci nebo po jednom kole boje. Upravit tento řádek si můžete dle svých představ. Jak to udělat je vysvětleno v závěru tohoto textu u příkazu prompt.

Další věcí, kterou se často hodí sledovat, jsou popisky místností, ve kterých stojíte, nebo nepřátel, na které se chystáte. Nejednou tyto informace zachránily postavám život.

Důležitými údaji jsou též vaše afekty, obecně označované jako spellup nebo spelldown podle toho, jaký mají na vaší postavu vliv. Vidět všechny affekty lze pomocí příkazu affect, o kterém se více zmiňuji v jedné z dalších pasáží. Některé z vašich základních afektů lze též zobrazit v "promptu".

Ostatní věci, které je potřebné sledovat se liší od povolání. Například klerikové sledují svojí skupinu příkazem group, protože zpravidla léčí své spolubojovníky. Co se vám vyplatí sledovat zjistíte zpravidla sami během hraní. V úvodu je dobré se přidat k nějakému zkušenějšímu hráči, který vám pomůže s orientací, díky čemuž se vám hra neznechutí hned v úvodu, kdy začátečníci zbytečně umírají pravě díky nezkušenosti.

Věcí, která se hodí, nicméně není nijak zvláště nutná je příkaz gag. Pokud jste připojeni linkou se slabší propustností dat, tak je tento příkaz k nezaplacení. Tento příkaz totiž filtruje informace o probíhajícím boji. Osobně doporučuji zapnout filtr u všech možností a sledovat pouze informace o svých útocích (my...) a útocích nepřátel (mob...).

Poměrně důležitý je příkaz scan, který vám vypíše, kteří hráči případně nepřátelé se nachází ve vašem okolí. Pro jistotu popíšu informace, které vám tento příkaz vypíše. První sloupec ukazuje směr, kterým se dané stvoření nachází. V hranatých závorkách uvidíte buď [PLR] nebo [NPC]. PLR označuje hráče zatímco NPC ostatní stvoření. Poslední informací je, jméno daného stvoření a údaj, jak je daleko.

tvorba aliasů

Aliasy jsou jedním ze základních článků hry. Je sice pravdou, že i bez aliasů se dá BrutusMUD hrát, ale uznejte sami, že pokaždé, když budete chtít seslat například nějaké kouzlo, budete muset napsat: cast 'název kouzla' (cíl). A věřte, že v některých litých bitvách na to skutečně nebudete mít čas. Existují 2 možnosti, jak dělat aliasy. První z nich, kterou nebudu dále rozvádět je tvorba aliasů ve vašem klientu, ze kterého budete BrutusMUD hrát. Druhou možností je tvorba aliasů přímo na serveru Brutusu. Samotná tvorba aliasů je velice jednoduchá, avšak je třeba rozlišit, zda je alias cílený na někoho jiného nebo pouze na vlastní postavu. Nejprve tedy tvorba aliasů cílených na jinou osobu nebo nepřítele.

  aliasy pro dovednosti

     alias [jméno aliasu] [název dovednosti] $*

  aliasy pro kouzla

     alias [jméno aliasu] cast 'název kouzla' $*


Aliasy cílené pouze na vlastní postavu se liší v jediném bodě. Je jím poslední parametr $*, který vyjadřuje cíl. Ten můžeme v tomto případě vypustit. Dejte si pozor, zda váš klient posloupnost znaků $* nezpracovává nějakým jiným způsobem, pak je třeba danou sekvenci zapsat například jako $$*.
Důležitá poznámka: pokud použijete cílený alias a nezadáte další parametr určující cíl, bude cílem kouzla nebo dovednosti vaše postava.

  aliasy pro dovednosti

     alias [jméno aliasu] [název dovednosti]

  aliasy pro kouzla

     alias [jméno aliasu] cast 'název kouzla'


Zda lze dovednost nebo kouzlo zacílit i na někoho jiného se zpravidla dozvíte z help k danému kouzlu nebo dovednosti. Co se týká jmen aliasů, záleží na chuti každého hráče. Existují minimalisti, kteří mají všechny své aliasy zapsané do 2 znaků, a naopak hráči, kteří naopak mají aliasy až neúměrně dlouhé. Krásným příkladem může být alias ultrakocovina jednoho nejmenovaného priesta.
Pokud si stále nevíte s aliasy rady, nebojte se zeptat někoho zkušenějšího, pokud budete s ostatními jednat slušně, jistě vám rádi pomohou.

komunikace s ostatními hráči

Komunikovat s ostatními hráči lze dvěma základními způsoby. Buď po veřejných kanálech, které vidí zpravidla všichni hráči včetně immortalů nebo po neveřejných kanálech. Je třeba zdůraznit, že na veřejných kanálech se NESMÍ mluvit vulgárně. Do těchto kanálů se řadí komunikace pomocí následujících příkazů:

  gossip       - hlavní veřejný kanál, určený pouze pro důležitou komunikaci
  engossip     - hlavní veřejný kanál, kde je oficiální jazyk angličtina
  shout        - veřejný kanál v rozsahu jedné zóny, ve které se postava nachází
  gratz        - veřejný kanál určený pro gratulace ostatním hráčům


Dalším důležitým bodem týkajícím se veřejného kanálu gossip je zákaz používání barev. U ostatních veřejných kanálů jsou barvy částečně tolerovány, což ale neznamená, že vás nemůže stihnout trest, pokud použijete nějakou skutečně ohavnou kombinaci barev nebo budete bezdůvodně užívat barvy.

Soukromé (neveřejné) kanály jsou, jak již jejich označení napovídá, určené k osobní komunikaci mezi hráči. Do této oblasti spadá komunikace pomocí těchto příkazů:

  say          - soukromý kanál v rozsahu jedné místnosti,
                 ve které se postava nachází
  tell (reply) - soukromý kanál pro komunikaci mezi dvěma osobami,
                 příkaz tell navíc vyžaduje jeden parametr se jménem
                 osoby, ke kterou chcete komunikovat
  clansay      - soukromý kanál pro komunikaci mezi členy clanu


Příkazem tell komunikujete s jednou osobou. Pomocí tohoto příkazu můžete komunikovat s ostatními hráči dle libosti. Jediné riziko je, že si na vás hráč dá tzv. ignore, čímž vám znemožní komunikaci pomocí tellu. Příkaz say je sice neveřejný, nicméně je slušností, přestat s vulgarismy a nadávkami, pokud vás o to nějaký hráč požádá. Může se dokonce stát, že pro uklidnění navštívíte zařízení jménem jail.
Důležité příkazy

Zde je k dispozici vysvětlení pro některé více či méně důležité příkazy. Rozhodně se ale hodí o nich alespoň vědět.
help

Tento příkaz je všeobecný základ. Dbejte pravidla, že nejdříve je dobré vyzkoušet tento příkaz a až poté se ptát. V drtivé většině případů jsou helpy dobře zpracované. Pamatujte, že help není o tom, vysvětlit vám uplný princip fungování příkazu uvedeného v parametru, ale jde o nastínění jeho principu. Každopádně použití tohoto příkazu je následující.

  help <command>


Do parametru command zadáte jméno příkazu nebo dovednosti, která vás zajímá.
prompt

Příkaz prompt bez parametru vám vypíše aktuální nastavení. Pokud si chcete svůj řádek se základními údaji o vaší postavě poupravit naleznete potřebný návod pomocí příkazu help prompt. Pokud zadáte i parametr, přenastaví se aktuální nastavení právě podle zadaného parametru. Příklad použití může vypadat takto:

  prompt &g<%Fe%Fs%Fd%FV%Fi%FS%FR%FM%Fo%FN%FF%FL%Fl%FE%FP%FB%Fg%FH&g>%h/%HH/%ph %v/%VV/%pv&g<&YG:%g %X&g>%o-%t&g>%FW&g>


V tomto případě je nastaven prompt upraven pro potřeby válečníka. V první části má dány pohromadě své affekty, v druhé části aktuální/maximální/procenta životů a bodů pohybu. Třetí část obsahuje údaje o množství peněz, které má u sebe a o získaných zkušenostech. Poslední část obsahuje informace o nepříteli a o postavě, která brání ostatní právě před oním nepřítelem.

wimpy

Tento příkaz záchránil životy nespočtům postav. Používá se s číselným parametrem a určuje, při jakém počtu životů postava uteče z boje. Wimpy lze běžně nastavit na maximálně 50% maximálního počtu životů postavy, ale existují i skilly, které umožňují nastavit si tuto hranici ještě výš. Pro jistotu příklad použití:

  wimp 500

  wimp 35 %


Pokud má postava v prvním případě méně než 500 životů, uteče z boje. V druhém případě opustí postava boj, pokud její počet životů klesne pod 35%.

skill

Tento příkaz vypíše seznam všech dovedností, které se vaše postava může postupně na daných levelech naučit.
consider

Toto je velice použitelný příkaz obzvláště v úvodu hraní. Použití je:

  consider <nepřítel>


Po použití tohoto příkazu se vám vypíše jednoduchou větou, zda nepřítel, kterému se chcete postavit tváří v tvář není náhodou moc silný nebo právě naopak ani nestojí za námahu. Bohužel s přibývajícími levely vaší postavy ztrácí význam. Některé povolání mají dokonce dovednosti, které mnohem přesněji určí vlastnosti nepřítele.

advance

  advance (specializace)


Pomocí tohoto příkazu se po dosažení potřebného stupně zkušeností dostanete na další level. V případě, že budete chtít postoupit na level 31, systém vás požádá, abyste v parametru uvedli specializaci, kterou se budete chtít nadále ubírat.

practice

  practice

  practice <dovednost>


Tento příkaz vám vypíše seznam vámi naučených dovedností. Další použití tohoto příkazu je s parametrem a umožňuje vám se naučit dovednost uvedenou v parametru. Pamatujte, že abyste se naučili dovednost, musíte mít alespon 1 practice point.

affect

  affect

  affect revtime

  affect nam


Tento příkaz vám vypíše seznam afektů sežazený podle délky trvání od nejmenší po největší. V případě, že tento příkaz zadáte s parametrem revtime, bude seznam vypsán v obráceném pořadí. Posledním možným parametrem je nam, který seřadí afekty podle názvů od a po z.

Pokud vám v tomto návodě něco chybělo, připomínky a náměty prosím pište na e-mail uvedený v úvodu tohoto textu. Tento návod je totiž sepsán zkušeným hráčem, takže mu některé základní věci mohou připadat natolik samozřejmé, že je sem zapomněl uvést.

(C) by Atalante

 
 

© Michal Kumžák 2011 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu