Battlemage

Bojový mág vychází ze skušenosti klasických kouzelníků, dokonce využívá i některých magických praktik, které kouzelnící používají. Jiné magické dovednosti si přetvořil k obrazu svému jako například obranou magii. Od čeho se však úplně oprostil jsou bojová kouzla a veškerá magie mířená přímo na protivníka. Svojí magii naopak soustředí na vylepšování svých vlastních bojových dovedností. Tohoto vylepšování dosahuje jak klasickými enchanty, tak tvz. boosty, což jsou velmi krátkodobé enchanty, které mají trvanlivost v jednotkách bojových kol.

REMORT

Pro remort je potřeba noble level 30 magic user a splnit remort quest.

STATS

INT, STR, CON, DEX, WIS, CHA

SPELLS & SKILLS

1 call dagger
1 minor precision - boost hitrollu
2 second attack
3 minor ravage - boost damage
3 infravision
4 detect invisibility
5 arcane jacket - armor spell
5 cooking
6 improve exactness - enchant hitrollu
7 improve ravage - enchant damage
8 minor acceleration - boost útoku
9 minor defense - bost armoru na 1 kolo
10 sure magic - pri neuspechu vykouzleni boostu je moznost to zakouzlit automaticky znova
10 call stilleto
11 strength
12 recall
13 tame
13 riding
13 mount
14 sense life
15 aura of vitality - regen hp, many a move 1
16 speed up - enchant zrychlení v boji, šance na přidání utoků 50%
17 basic precision - boost hitrollu
18 basic ravage - boost damage
19 arcane armor - enchant armor
20 call shortsword
20 improved enchanting - prodloužení trvání boost enchantů (skill)
21 dodge
22 improve precision - enchant hitrollu
23 improve destruction - enchant damage
24 basic acceleration - boost útoku
25 basic defense - boost armoru
26 topas skin - zvyšuje ac a snižuje dam (rand 2 - 5 %)
27 magic hands - najde v inv potion a použije ho (přes blind i sense jam), syntax: cast 'magic hands' nazev_potu
28 identify
28 third attack
29 aura of blades - mírně zvýší ac a má šanci na odvrácení útoku
30 call rapier
31 partially intangible - šance když jde bash, že se bm na okamžik změní v nehmotnou postavu a protivník z bashem projde zkrz a sám upadne
32 flame weapon - očarování na zbraň, přidá trochu dam (?? %) a polovinu dá jako fire a druhou polovinu jako typ zbraně
33 powerinvisibility
33 battering ram - kouzlo beranidlo, vyrazí dveře
34 giant strength
35 frozen weapon - očarování na zbraň, přidá trochu dam (?? %) a polovinu dá jako cold a druhou polovinu jako typ zbraně
36 greater precision - boost hitrollu
37 greater ravage - boost damage
38 greater acceleration - boost útoku
39 greater defense - boost armoru
39 true sight
40 corundum skin - zvyšuje ac a snižuje dam (rand 5 - 10 %)
40 call longsword
41 enhanced speed up - šance na přidání útoku 65%
42 arcane mailshirt - armor spell
43 enchanting mastery - prodloužení trvání boost enchantů (skill)
44 power of synergies - protažení trvání boostů a tím jejich promíchávání, či kumulování jednoho, jejich vzájemné effekty posílí (skill) - po pár kolech kumulování síly (chargů) se uvolní veškerá energie najednou
45 lifegiving aura - regen hp, many a move 2
46 demonic strength
47 improve accuracy - enchant hitrollu
48 improve devastate - enchant damage
49 antimagic shield - zvýší šanci na oddolání negativních enchantů a paru
50 aura of swords - mírně zvýší ac a má šanci na odvrácení útoku (vylepšná aura od blades)
50 call war sword
51 lifesucker - enchant na zbraň, který umožní průchod energie z battlemága na obět - funguje jen při power/burst of synergies - zbraň na jedno kolo získá schopnost výsátí života
52 dense air - v okolí battlemága zhoustne vzduch a všechny přicházející útoky před ním trochu zpomalý, to dává bm větší šanci se útoku vyhnout - zvýšení šance na dodge
53 fourth attack
54 arcane fullplate - armor spell
55 lure - použitelné v groupě, pokud je mob switcher, vybere si battlemaga s tímto enchantem
56 agility
57 mana shield - čast damage (rand 20 - 40 %) přechází do many
58 disenchant self - šance na sundání enchantu
59 calm battle - regenrace v boji není tolik snížena
60 diamond skin - zvyšuje ac a snižuje dam (rand 10 - 15 %)
60 call battle sword

RANKS

R1 defensive strike - boost hit + def
R1 defensive blow - boost dam + def
R1 bifurcation - pokud bm s někým bojuje, pokusí se ho oklamat vykouzlením svého dvojníka. Protivník, tak dále bojuje s dvojníkem a skutečný bm se tak vyhne jeho útokům. Dvojník vydrží maximálně jedno bojové kolo, je však jistá pravděpodobnost, že kouzlo protivník prohlédne.
R1 burst of synergies - vylepšení power of synergies
R1 super speed up - šance na přidání útoku 80%
R2 unsubstantial - batlemág se stane nehmotným, tím se sníží jeho dam o 75% a zároveň se sníží dam který dostává na 50%
R2 call ancient sword

R2 fast strike - boost hit + att
R2 fast blow - boost dam + att
R3 adamantium skin - zvyšuje ac a snižuje dam (rand 15 - 20 %)
R3 fifth attack
R3 devastating strike - boost hit + dam + def
R4 lifestealer - enchant zbraně, 1% damu se převede na hp
R4 serene battle - regenrace v boji není tolik snížena
R4 annihilation - boost dam + def + att
R4 erradication - boost hit + def + att
R5 mirror images - vytvoří několik svých obrazů, každý obraz vydrží maximálně jeden zásah a pak zmizí. Čím více obrazů tím větší šance, že nebude zasažen battlemág. Kouzlo má cooldown. Nejde kombinovat s bifurcation.
R5 call sword of legend
R5 hyper speed up -
šance na přidání útoku 95%
R5 extermination - boost hit + dam + def + att

RANK TITLES

1 Battlemage Student
2 Battlemage Apprentice
3 Battlemage Adept
4 Master of Battle Magic
5 Battle Archmage

1 Battlemage Student
2 Battlemage Apprentice
3 Battlemage Adept
4 Mistress of Battle Magic
5 Battle Archmage

 
 
 

© Michal Kumžák 2011 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu